topp.png

Svets & smide

Vi har även verkstad där vi utför reparationer och ombyggnader av aggregat.

WiMaTech Scandinavia AB | Strandbadsvägen 19A | SE-25229 Helsingborg | Tel +46 42 13 76 90 |